The Academy of Coaching Excellence

 

Tereza Damborská, Anita Crkalová a Norbert Riethof založili Academy of Coaching Excellence v roce 2010. V koučování objevili nejen způsob života, ale především důvěryhodný a efektivní nástroj pro rozvoj lidí i celých týmů. Cílem Academy of Coaching Excellence je poskytovat bezpečný prostor pro lidi, kteří mají zájem o osobní rozvoj, budování leadershipu či vlastní praxi kouče.

Proč si nás klienti opakovaně vybírají

Academy of Coaching Excellence dodržuje nejpřísnější profesní a etické standardy, které jsou na mezinárodním poli považované za součást kvalitní práce kouče a mentora. Jako první a zatím jediný výcvik získal akreditaci od Evropské rady pro mentorink a koučink (European Quality Award - EMCC) a zároveň má schválení od Mezinárodní federace koučů (Approved Coach Specific Training Hours - ICF).

 

 

Naši zkušení lektoři 

Norbert Riethof

Norbert je Gestalt a exekutivní kouč s 20 lety práce v oboru. V roce 2013 získal jako první v České republice European Individual Accreditation (EIA) od Evropské rady pro mentoring a koučink - EIA je důležité ocenění profesiolní a etické práce na poli koučování a mentoringu. Norbert se specializuje na Gestalt techniky a existenciální přístupy v koučování (the Academy of Executive Coaching, London).

Dále je specialista na poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Zaměřuje se zejména na metodologii rozvojových projektů, tréninků, koučovacích programů a na rozvoj vysoce efektivních prodejních a manažerských týmů. V oblasti rozvíjení lidského potenciálu pracuje více než 15 let. Vedle řízení společnosti Coaching Systems se též věnuje vedení rozsáhlých projektů rozvoje organizací pro známé mezinárodní společnosti působící převážně na bankovním, telekomunikačním, IT a farmaceutickém trhu. S využitím vlastních zkušeností z manažerských a prodejních pozic se také intenzivně zabývá individuálním koučováním vrcholových manažerů.

V Academy of Coaching Excellence se zejména věnuje oblasti Gestalt přístupu v koučování a existenciálním principům.

Je spoluautorem knihy „Jak zefektivnit práci v týmu“ a "Průvodce světem koučování a osobnostní typologie: inspirace pro praxi."

Absolvované kurzy

 • Výcvik ORSC Fundamentals (Organization and Relationship Systems Coaching)
 • Výcvik v systemickém koučování (John Whittington, Praha)
 • Mezinárodní akreditace v profesionálním koučování (EMCC – úroveň Practitioner)
 • Certifikovaný trenér pro výcviky Development Dimension International (DDI)
 • Psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a Logoterapii (SLEA)
 • Gestalt Coaching Skills Certificate v Academy of Executive Coaching, Londýn
 • GPOP (Golden Personality Profiler) certifikační trénink, Testcentrum, Praha
 • MBTI (Myers-Brigss) Qualification Training, Toronto, Ontario, Canada
 • Consultancy training, Baden, Austria
 • Foundation Sales School, Nashville, Tennessee, USA

Norbert vede: Gestalt koučováníTýmové koučováníTransformační koučování

 

Anita Crkalová

Anita Crkalová

Ve společnosti Coaching Systems se zabývá rozvojem lektorského týmu a tvorbou produktového portfolia. Anita vychází ze své dlouholeté zkušenosti se školicí a poradenskou činností v oblasti osobnostního a profesionálního rozvoje. Těžiště její činnosti spočívá v koučování obchodních reprezentantů a manažerů. Pracuje s manažery na jejich schopnostech zkvalitnit a zefektivnit práci týmů a zvyšovat motivaci jednotlivých členů týmu. Školicí a konzultační činnosti se věnuje více než 20 let. V současnosti se nejvíce zaměřuje na využití osobnostní typologie při vedení lidí a v koučování. Je spoluautorkou knihy „Jak zefektivnit práci v týmu“ a "Průvodce světem koučování a osobnostní typologie: inspirace pro praxi.

V Academy of Coaching Excellence se specializuje na techniky neurolingvistického programování, osobnostní typologii MBTI, mind mapping a Labanovu analýzu pohybu.

Absolvované kurzy

 • Výcvik "Vědomé tělo II." (DanceLab, Rena Milgrom)
 • Výcvik "Základy systemického koučování a konstelací) (John Whittington, Praha)
 • Výcvikový program "Vědomé tělo I." - základy Labanovy analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentals (DanceLab)
 • Practitioner Hypnotherapist (American Board of Hypnotherapy)
 • Kurz Lifecoaching (Noel Posus)
 • Praktické NLP pro profesionální trenéry a kouče (INLPTA, Devon Active NLP)
 • Diplomovaný kurz NLP (INLPTA, Devon Active NLP), konference EMCC
 • Achieve Global, školení lektorů, mezinárodní certifikát na kurzy: Prodejní dovednosti I,II,III, Efektivní komunikace I,II, Manažerské dovednosti I, II, Prezentační dovednosti, Zákaznický servis, Koučování 

Anita vede: Inspirace NLP v koučováníMBTI v koučováníZáklady koučování v praxiTypologie MBTI®

 

Radek Machač zkušený koučRadek Machač

Svou současnou praxi staví na bohatých zkušenostech z pozic obchodního zástupce, obchodního a komerčního ředitele v nadnárodní farmaceutické společnosti. Koučování se věnuje téměř 20 let. Dříve jako součást své manažerské role, od roku 2011 cíleněji, s větší intenzitou a výhodou nezávislosti externího kouče.

Zaměřuje se na rozvoj leadershipu, obchodní a manažerské komunikace, rozvoj osobní a týmové efektivity a věnuje se výkonnostnímu koučování. Specializuje se na spolujízdy s manažery (při jednání s podřízenými) a/nebo s obchodníky (při jednání se zákazníky). Rád v praxi uplatňuje znalosti typologie osobnosti MBTI®. Získal European Individual Accreditation (EIA) od Evropské rady pro mentoring a koučink.

Vzhledem ke svému přístupu se zejména u podobně strukturovaných a fakticky zaměřených lidí soustředí na otevření dalších perspektiv ve vnímání okolního světa. Zapojuje nejen „hlavu“ koučovaného, ale i jeho tělo a emoce.

V koučování staví také na své dlouholeté zkušenosti hráče a posléze trenéra házené a s úspěchem propojuje oblasti sportovního výkonu a business prostředí. Tuto snahu dobře charakterizují slova T.A. Edisona „Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“ Koučovaným pomáhá nalézt v jejich práci smysl a radost, která jim usnadní dosahování úspěchů a zvyšování výkonu. 

Radek vede: Practitioner

 

 

Veronika Langrová

Více než 20 let se ve svém profesním životě věnuje tématům osobnostního a manažerského rozvoje, vzdělávání dospělých a podpoře profesionalizace koučování. Nejčastěji se pohybuje v rolích kouče, mentora, facilitátora či lektora, ale i výzkumníka a propagátora profesionálního koučování.

Veronika Langerová zkušená koučka

Absolvovala několik mezinárodních koučovacích programů, získala celosvětově uznávaný certifikát profesionálního kouče (PCC) a je dlouholetým členem mezinárodní profesní organizace koučů ICF (International Coach Federation). V současnosti dále studuje v mezinárodním diplomovaném výcviku Procesně orientovanou psychologii. Pro svůj další rozvoj dlouhodobě využívá spolupráce s mentory a supervizory z Velké Británie a Švýcarska.

Ve své koučovací praxi se zaměřuje na lidi ve vedoucích pozicích, manažery i experty z mnoha oblastí, a to převážně z prostředí mezinárodních společností. Má zajímavou zkušenost s vrcholnými představiteli politických stran a také s klienty ze státní správy a neziskového sektoru. Dlouhodobě učí koučování budoucí kouče, ale i odborníky z příbuzných profesí a zájemce o využití filozofie koučování a koučovacího přístupu.

Koučování vnímá jako prostor k zastavení, reflexi a přemýšlení, k hledání nových cílů a cesty k nim. Úkolem v roli kouče je tento prostor spoluvytvářet a umožnit klientům prozkoumat svůj vnitřní svět a objevovat nové myšlenky a nápady. Dále podporovat klienty ve změnách, kterými procházejí a které zažívají. Jako kouč se stará o strukturu a proces, přináší nadhled a podporuje klienty v jejich krocích. Na úrovni vztahu člověka nabízí empatii, respekt k jedinečnosti a potřebám jednotlivce.

Miluje drobné radosti všedního dne. Chuť černých třešní, vůni po letním dešti, objetí svých nejbližších, šumění moře nebo výhled do hornaté krajiny.

Veronika vede: Practitioner

 

Vlastimil Jaroš zkušený koučVlastimil Jaroš

Více než dvacet let pracuje v oblasti osobního rozvoje, nejvíce v prostředí mezinárodních firem, ale i v malých firmách, neziskovém sektoru nebo na osobních zakázkách. Působí jako kouč, mentor a facilitátor.

Ve svém stylu kombinuje přístupy, které se ukazují jako užitečné pro rozvoj lidí a organizací s ohledem na proměňující se prostředí. Nový pohled na sociální vědy, teorii systémů a řízení doplňuje přístupy inspirované tradiční spirituální praxí.

Využívá přístupy, které vycházejí z holistického přístupu k člověku a realitě s maximálním respektem k odlišnostem a specifickému kontextu každého člověka. Zaměřuje se na zakázky, které signalizují osobní transformační potenciál. Často se věnuje tématu osobního leadershipu jako velmi široké platformy spojující mnohá osobní a společenská témata.

Osobní moto: “Duch vane, kam chce.”

Vlastimil vede: Practitioner

 

                                             Dominic Bubna-Litic

f1a5724a-a29a-4a9b-9b56-bd6b36732567.jpg

Dominic je profesionálně akreditovaný co-active™ exekutivní kouč, který s transformačními procesy organizací i jednotlivců pracuje více než 15 let. Původem Australan, ale ve střední Evropě pracuje a žije od roku 1990. Vzhledem ke své zkušenosti využívá znalost obou prostředí v obchodních organizacích. Hovoří anglicky a česky.

Dominic ve své práci kombinuje konceptuální přístup a práci „pod povrchem“, je schopen pomoci najít širší kontext a propojení k efektivnímu řešení. Je velmi otevřený a podporuje kreativní hledání řešení. Svým přesvědčivým způsobem komunikace inspiruje ostatní ke změně dosavadního přístupu. Jeho schopnosti a zkušenosti se strategickým myšlením zúročuje jako zkušený facilitátor, kouč a management konzultant.

Absolvované kurzy

 • Co-Active Coaching – fundamentals & Intermediate (San Francisco, California, USA)
 • The Coaches Institute – Leadership (San Francisco, California, USA)
 • The Coaches Institute – Leadership Mastery (San Francisco, California, USA)
 • Centre for Right Relationship – Organisational and Relationship Systems Coaching (San Francisco, California, USA)
 • New Haven Consulting Group – Certified Facilitator in Emotional Intelligence (Conneticut, USA)
 • Certified Facilitator (DDI, London, UK)
 • Certified Facilitator (AchieveGlobal, Tampa, Florida, USA)

Norbert vede: Gestalt koučováníTýmové koučováníTransformační koučování

 

 

Claire Dickson

Claire v Coaching Systems zastává pozici senior kouč. Claire řídila školení v oblasti vzdělávání a rozvoje na executive-level plus. Má více než 25 let zkušeností v oblasti personalistiky a osobního rozvoje. Vyvinula a implementovala systémy řízení lidských zdrojů a řízení rozvoje pro nadnárodní společnosti, kde působí na úrovni ředitelů. Po desetiletí žila a pracovala s nadnárodními klienty v České republice a Malajsii až do roku 2014. Sama vedla a řídila velké týmy a je obeznámena s problémy, kterým čelí manažeři a vedoucí pracovníci na této úrovni.

 
Absolvované kruzy:
 
 • Kvalifikovaný NLP Pactitioner,
 • Kvalifikovaný Time Line Therapist,
 • Kvalifikovaný Practitioner Myers Briggs Type Indicator (MBTI),
 • Certified User of Various Motivational Profile Tools,
 • EIA Practitioner (EMCC),
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alan Undus

Anita CrkalováAlan je konzultant, exekutivní kouč a mentor s dlouholetou praxí exekutivního manažera v mezinárodních společnostech. Ve své praxi využívá bohatých zkušeností z práce v komerčních organizacích na pozicích od obchodního zástupce, přes sales manažera, ředitele prodeje a marketingu až po ředitele lokální pobočky, či regionálního ředitele.

Úspěšně vedl lokání zastoupení zahraniční korporace a region CEE a také řadu mezinárodních týmů a projektů, např. zvýšení efektivity prodejních týmů, změny obchodního modelu, otevření nových prodejních kanálů, digitální prodej, zavedení CRM a ETMS, jak v České republice, tak i v regionu CEE.

S managementem změny a s transformačními procesy v organizacích pracuje více než 20 let. Zaměřuje se především na aplikaci koučování a mentoringu v řízení společností a konzultace managementu změn. Zákazníkům nabízí kombinaci znalosti managementu a business procesů spolu se zkušenostmi a znalostí strategického managementu a pomáhá nalézt efektivního řešení pro jednotlivce a organizace.

Absolvované kurzy

 • Academy of Coaching Excellence (Coaching Systems, Praha)
 • Executive Coaching (DPT International, Frankfurt, Německo)
 • Executive Leadership Program (Abbott, Chicago, IL, USA)
 • Marketing Management (London Business School, London, UK)
 • Financial Management (Financial Management (MCE, Atény, Řecko)
 • Strategic Business Leadership (Hay Mgmt. Consulting, Kodaň, Dánsko)
 • Field Sales Management (Castle Consultants Int., London, UK)

 

 

Vlastimil Jaroš zkušený koučRudolf Zvánovec

Manažer, poradce, mentor, kouč (a bývalý vysokoškolský učitel) se zaměřením na poradenství v oblasti vývoje a realizace firemních strategií, inovací a efektivity řízení společností a projektů. Vedle práce pro nadnárodní finanční skupinu se nyní aktivně věnuje individuálnímu koučinku a mentoringu pro výrobní nebo obchodní společnosti, kde využívá své dlouholeté praxe. Specializuje se na identifikaci a posilování těch manažerských a leadership kompetencí, které jsou zásadní pro další rozvoj jak manažerů a leaderů, tak pracovníků na expertních pozicích. Rád k tomu využívá znalosti typologie osobnosti MBTI®.

 

Rudolf vždy hledá cestu, jak klientům přinést vysokou přidanou hodnotu, a to nad rámec jejich očekávání. Ve své práci staví na specifické kombinaci koučinku a mentoringu a na bohatých 30letých zkušenostech, které získal jako liniový i projektový manažer a poradce v mezinárodních firmách. Má zkušenosti jak z práce s top manažery v zahraničních i ryze českých společnostech, tak i s podporou začínajících manažerů nebo expertů, kteří se na manažerskou dráhu teprve připravují.

Absolvované kurzy

 • Výcvik koučování (QED Group)
 • Leadership (Franklin Covey) 

 

Březen
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18.3.2021
Online ukázka zdarma ACE Practitioner v českém jazyce (Online)

Přemýšlíte o rozšíření svých kompetencí o koučování? Přihlaste se na online ukázku zdarma a naši trenéři vás podrobně provedou výcvikem ACE Practitioner. Získáte představu o tom, co můžete získat ve výcviku a jak pracují naši koučové.

Registrace zde.

18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Duben
PO ÚT ST ČT SO NE
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Květen
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Červen
PO ÚT ST ČT SO NE
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Červenec
PO ÚT ST ČT SO NE
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Srpen
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Září
PO ÚT ST ČT SO NE
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Říjen
PO ÚT ST ČT SO NE
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Listopad
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Prosinec
PO ÚT ST ČT SO NE
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Leden
PO ÚT ST ČT SO NE
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Únor
PO ÚT ST ČT SO NE
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
Březen
PO ÚT ST ČT SO NE
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Duben
PO ÚT ST ČT SO NE
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1